Zoeken
  • Meggy

'Dare to be grey'

Maartje en Willeke hebben me gevraagd de komende maanden aan te haken om het vernieuwde verhaal van Buurtbinders op te maken. In mijn eerste week wroeten en vragen kaatsten zij de bal terug: 'Is er een thema wat jou raakt?' Ik dacht heel even van niet..

...totdat ik al Twitterend stuitte op een post van @DeCorrespondent, die mij deed denken aan een paar andere artikelen die mijn aandacht eerder al opeisten.@De Correspondent


Waarom doen we met zijn allen toch de hele tijd alsof we zo zeker van onze zaak zijn? Daarover praten @rcbregman en @jessefrederik in de nieuwste Rudi & Freddie Show.

Every layout comes with the latest social features built in. Readers will be able to easily share posts on social networks like Facebook and Twitter, view how many people have liked a post, made comments and more. With the Wix, building your online community has never been easier.Create Relevant Content


You’ll be posting loads of engaging content, so be sure to keep your blog organized with Categories that also allow readers to explore more of what interests them. Each category of your blog has its own page that’s fully customizable. Add a catchy title, a brief description and a beautiful image to the category page header to truly make it your own. You can also add tags (#vacation #dream #summer) throughout your posts to reach more people, and help readers search for relevant content. Using hashtags can expand your post reach and help people find the content that matters to them. Go ahead, #hashtag away.Stun Your Readers


“Be original, show off your style, and tell your story.”

Blogging gives your site a voice, so let your business’ personality shine through. Are you a creative agency? Go wild with original blog posts about recent projects, cool inspirational ideas, or what your company culture is like. Add images, and videos to really spice it up, and pepper it with slang to keep readers interested. Are you a programmer? Stay on the more technical side by offering weekly tips, tricks, and hacks that show off your knowledge of the industry. No matter what type of business you have, one thing is for sure - blogging gives your business the opportunity to be heard in a way in a different and unconventional way.


Get Inspired


To keep up with all things Wix, including website building tips and interesting articles, head over to to the Wix Blog. You may even find yourself inspired to start crafting your own blog, adding unique content, and stunning images and videos. Start creating your own blog now. Good luck!

10 keer bekeken
Contact
  • LinkedIn - Black Circle
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

06 - 12 82 46 00​
info@eneenbeetjevanmeggy.nl 

Ook te vinden bij:
WY projectbureau

Bedenkt, organiseert & communiceert 

 

WY projectbureau is een nauwe samenwerking met Lysanne van Esch. Vanuit het projectbureau dragen we zorg voor de concept-ontwikkeling, projectleiding, productie en communicatie van diverse culturele projecten. 

Buurtbinders

Voor beweging en betrokkenheid in de wijk

Middels begeleiding, scholing of advies buigt Buurtbinders zich over thema’s als leefbaarheid, wijkontwikkeling, duurzaamheid en integratie. In opdracht of op eigen initiatief. Altijd met één been in de praktijk; de wijk, het échte leven. 

© 2020 _ En een beetje van Meggy